tirsdag 24. mai 2011

Herrens ressurssenter


Frelsesarmeen har som kjent besluttet å samlokalisere all undervisning på Jeløya. Nå nærmer det seg med ”stor fart”. Jeg drømmer om at det skal bli Herrens ressurssenter – et sted der vi kan møte Ham og bli utrustet til ”all god gjerning”. Da Salomo sto ved det ferdige tempelet ba han en bønn som kan overføres på Ressurssenteret:
    Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen, den høye himmel, rommer deg ikke, langt mindre dette huset som jeg har bygd! Vend deg til din tjeners inderlige bønn, Herre, min Gud, og hør det rop og den bønn som din tjener bærer fram for deg i dag! Våk over dette huset natt og dag, over det stedet der ditt navn skal bo, som du har sagt. Hør de bønner som din tjener bærer fram, vendt mot dette sted! Ja, hør de inderlige bønner som din tjener og ditt folk Israel ber, vendt mot dette sted! Og når du hører dem der du bor i himmelen, så bønnhør og tilgi!
    1 Kong 8:27-30
Det er allerede mye å glede seg over og takke for – men, hvis dette skal bli Herrens ressurssenter, må det stadig bades i bønn!

Ingen kommentarer: