onsdag 25. mai 2011

Soul Children

Sist helg var det 1700 av dem på festival* – og de blir stadig flere. Jeg tror de begeistret de fleste, men kanskje noen ble forarget også? Det pleier i hvert fall å skje. Lovprisning av Jesus vil alltid provosere:
    Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja,» svarte Jesus. «Har dere aldri lest:
    Fra småbarns og spedbarns munn
    har du latt lovsang lyde!»

    Matt 21:12–17
Tydeligere kan det neppe sies, og det er en viktig påminnelse, men fortsettelsen skaper et ubehagelig spørsmål: Så forlot han dem og gikk ut av byen… - Hadde han blitt i byen dersom ”prestene” hadde deltatt i lovsangen i stedet for å forarges? Jeg er redd for at jeg vet svaret – og dermed vet jeg også hva som trekker ham til byen min!

* Flere bilder fra festivalen

Ingen kommentarer: