mandag 28. mars 2011

Tigerstaden

"Tigerstaden er et kallenavn for Oslo som opprinnelig er brukt for å beskrive Oslo som en farlig og ubarmhjertig storby. Første litterære belegg skal være fra diktet ’Godt mot’ (1870) av Bjørnstjerne Bjørnson"
forteller Wikipedia.

Jeg har aldri lagt skjul på at jeg tidligere hadde et relativt anstrengt forhold til byen Oslo. Etter hvert som ”Gud tok meg i skole” og jeg begynte å velsigne og be for byen er jeg også blitt mer og mer glad i Oslo. Selv om det er gjøres forsøk på å snu det negative navnet til noe positivt ved f. eks. å plassere tigerskulpturer på forskjellige steder, gir ikke kallenavnet meg ”gode vibber”.

Jeg drømmer om et annet kallenavn:
    I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet».
    Jer 33:14–17
Tenk om det kunne bli navnet ikke bare på hovedstaden vår, men på enhver by der menneskene omvender seg og blir frelst! Det er lov til å drømme og be!

Ingen kommentarer: