lørdag 26. mars 2011

Bygge

Gi meg et snekkerbelte, en hammer og et prosjekt så er jeg ”propell”. Jeg trives med å finne løsninger. Tenkingen i forkant kan ta nattesøvnen – ikke på grunn av bekymring, men av engasjement. Alle prosjekter krever klargjøring før jeg setter i gang. Det kan bety graving før støping, eller at noe må fjernes for å få plass til det nye eller noe så enkelt som at noen møbler må flyttes for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Målet er alltid forbedring.

Sånt sett har denne ”hobbyen” mye til felles med mitt kall og min lidenskap:
    Etter tekstlesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud ned til dem: «Brødre, har dere et ord til oppbyggelse for folket, så tal!»
    Apg 13:15–23
Forkynnelse handler om å bygge opp. Målet er alltid forbedring selv om det ikke alltid ser slik ut mens prosjektet er i gang. Da er det viktig at ”tenkingen” i forkant har konkludert med hvordan det skal se ut til slutt. En av de viktigste forutsetningene for god forkynnelse er å vite hva som er målet med akkurat den ”oppbyggelsen”.

Ingen kommentarer: