fredag 25. mars 2011

Forskjell på folk?

Jeg har aldri vært i tvil om at det er forskjell på folk. Vi kommer i alle størrelser og farger. Noen ganger møter jeg mennesker som har så forskjellig personlighet og følelsesliv at jeg undres på om vi tilhører samme klode. Adolf Hitler og Frans av Assisi hadde samme skaper, men det er neppe noen som vil påstå at de var like.

Likevel tror jeg sterkt på at Gud ikke gjør forskjell på folk.
Men det finnes vers i Bibelen som utfordrer dette også. Det gjelder f. eks. et vers i dagens tekst:
    Han mettet de sultne med gode gaver,
    men sendte de rike tomhendte fra seg.

    Luk 1:46–56
Det var Maria som sang dette. Men det er f. eks. paralleller både i beretningen om Jesus og den rike unge mannen og i Jesu ord om at det er kun ”de syke som trenger lege” og i saligprisningen av de fattige.

Dersom Gud ikke gjør forskjell på folk hvordan kan jeg da forstå dette?
Dersom hendene mine er fulle av alle andre ting, vil det ikke være rom for å motta noe fra Gud. Han kunne tømt hendene mine med makt for å gitt meg det han vil, men fordi han ikke gjør forskjell på folk lar han også meg beholde min frie vilje. Derfor tror jeg at vi rike i Norge står i fare for å bli fattige i Gud.

Ingen kommentarer: