mandag 17. januar 2011

Sitter det i ryggmargen?

Innenfor pedagogikken viser forskning at gjentakelse er enormt viktig for læring. Det er minst to viktige faktorer i repetisjonen:
Den første er tiden og da særlig tiden som går mellom første eksponering og første repetisjon. Jo kortere dess bedre.

Den andre faktoren er hyppigheten av gjentakelsene. Det er ikke mer enn et par måneder siden dagens bibelord* sist var på leseplanen. Da fokuserte jeg på at teksten gir: En nøkkel til frimodighet.

Nøkkelen i Kristus” er så viktig at det ikke vil forundre meg om jeg gjentar sannheten for meg selv flere ganger daglig. Den sitter i ryggmargen, hodet eller hjertet. Eller er det ikke slik at sannheten er integrert i hele meg når jeg holder fast på min identitet i Ham? Uansett – i Ham, og bare i Ham, har jeg min frimodighet. Det er både en lærings- og erfaringsbasert kunnskap.

1 Joh 2:28-3:3

Ingen kommentarer: