mandag 8. november 2010

Himmel og hav


Jeg setter stor pris på å få se havet – som her fra Ballstad i Lofoten. Havet kan være ubeskrivelig vakkert, men representerer også fare og død. ”De ble” sier de i Nord-Norge om alle dem som havet tok.
    Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.
    Åp 21:1–7
I og med at jeg liker havet har det vært en utfordring å forsone seg med det fiendebildet som ofte kommer fram i Bibelen. Men tap og død hører ikke hjemme når Gud skaper noe nytt. For mange representerer havet nettopp dette, og da må havet som en trussel forsvinne.

Samtidig tror jeg på en Gud som elsker det vakre – og siden jeg også tror at han er allmektig, vil han nok ivareta havets skjønnhet i sine framtidsplaner. Den som lever i troen får se!

Ingen kommentarer: