tirsdag 2. november 2010

Et godt råd

På ekte sognemål kom det: ”Du skal få eit godt råd, ’loytenant’: Gå på minnestundene”. Brigader Loftesnes visste hva han snakket om etter at han hadde ledet velkomstfesten i Vik i Sogn. Han visste at det handlet om å bygge relasjoner, om å komme nær bygdefolket i både glede og sorg. Og jeg, den unge løytnanten, tok imot og fulgte rådet.

Jeg er takknemlig for alle gode råd jeg har fått, og i dag tar jeg til meg dette:
    Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik
    Åp 3:14–22
Peter snakker også om gull: Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. (1 Pet 1:7). Troen er en stor rikdom. Den kjøpes med Gudsrikets valuta – med liv. Jesus har kjøpt meg med sitt liv, troen med alt den innebærer kjøper jeg av ham med mitt liv. Et godt råd!

Ingen kommentarer: