fredag 24. september 2010

Oppfinnsom?

”Er han en troende?” spurte jeg
"Ja, troende til litt av hvert!" var det muntre svaret.

Dersom ”litt av hvert” peker på en tro som spriker i alle retninger – er det en lite hyggelig bemerkning. Men - en som er en sann troende, bør også være troende til litt av hvert. Da tenker jeg i betydningen av å være oppfinnsom. Paulus var troende ”til alt” – og motivet var klart:
  For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
  1 Kor 9:19–23
Jeg er overbevist om at det var kjærligheten som drev Paulus, og jeg tror det er det Helga Ingebrigtsen har funnet uttrykk for i det som gjerne blir betraktet som ”slumsøstrenes sang”:
  Kjærlighet oppfinnsom gjør
  Gud vil åpne meg en dør
  Jeg meg med en glad vil glede
  Med en sorgfull vil jeg grete
  Virke sådan i det stille
  Det var det jeg gjerne ville
Ja, det var akkurat det jeg gjerne ville!

Ingen kommentarer: