fredag 20. august 2010

Age – dagens utfordring.

Det er underlig hvordan hjernen fungerer når jeg ser et ord. Overskriften får meg umiddelbart til å tenke engelsk, og da handler det om alder og aldring. Kanskje du allerede har tenkt at jeg i dag kommer til å skrive om eldrebølgen?

– men "age"* er også norsk, og hva betyr det da?

Et oppslag i ei nettbasert synonymordbok gir følgende forslag: antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelse.
Dersom det er slik det oppfattes, bør bibeloversetterne straks finne et bedre ord for dagens utfordring:
Jeg foretrekker ordet ”ærefrykt”. Det er mulig at det også er gammeldags, men det sammensatte ordet er positivt ladet. Det handler om en dyp, ydmyk respekt for Gud – og denne age blir ikke mindre med alderen. Det er den samme ærefrykt jeg har i nære relasjoner til mennesker jeg er glad i. Jeg ønsker å ære dem for det de er. Frykten i et slikt forhold er utelukkende knyttet til det å si eller gjøre noe som sårer, bryter ned eller ødelegger. Det er med andre ord ikke en frykt for straff. Den type frykt er ”drevet bort” i relasjoner som bygger på fullkommen kjærlighet.
    I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.
    1 Joh 4:18
Min relasjon til Gud er tuftet på en slik kjærlighet, og dersom jeg får beholde min definisjon av age, tar jeg imot dagens utfordring og sender den videre.

* NB 2011 bruker ærefykt!

Ingen kommentarer: