fredag 18. juni 2010

Her er det ingen forskjell!

Jeg har brukt det herlige bildet av Magna og Kari en gang før. Da skrev jeg om arv og miljø.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet: ”Hvordan ser du forskjell?” i løpet av drøye 32 års ekteskap. Som regel pleier jeg å feie det bort med en morsomhet, men det er klart at jeg ser forskjell. Selv med identisk DNA er eneggede tvillinger to unike individer med, i mange tilfeller, store individuelle forskjeller.

Likheter og forskjeller opptar oss. Det er ikke lenge siden jeg leste at det å kommentere hvem folk likner på er noe vi blir mer og mer opptatt av jo eldre vi blir. Verden ville vært fattigere dersom alle var like, og det gjør det interessant å sammenlikne.

På et område er likevel jeg lykkelig for at det ikke finnes forskjell, og det er Paulus som stadfester det:
    Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.
    Rom 3:21–26
Overfor Gud har vi alle det samme utgangspunktet. Det er nåden som gjør deg og meg unike!

Ingen kommentarer: