lørdag 19. juni 2010

Ambisjon

Wiktionary definerer ambisjon slik: ”Målsetning, drøm om hva som kan gjennomføres”. Jeg liker den forklaringen. En drøm kan være helt urealistisk, men en ambisjon er altså en gjennomførbar drøm.

Ordvalget er helt bevisst. En av mine favorittsanger har et refreng som kan virke som en urealistisk drøm, men det er en ambisjon:
  Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg
  La hvert tone en hyllest til deg være
  Og i dager med glede og dager med sorg
  Vil jeg leve hver dag til din ære.
David stadfester troen på at det er mulig:
  Min sjel, lov Herren!
  Ja, alt som i meg er,
  skal love hans hellige navn.

  Sal 103:1–12

Ingen kommentarer: