mandag 7. juni 2010

Effektive talere

Jeg lar meg fortsatt begeistre av Obama, og jeg tror til og med hans sterkeste motstandere vil være enig i at han er en fantastisk taler. Å beherske ordet er viktig egenskap når man har et budskap å formidle.

Jeg drømmer fortsatt om å bli en bedre forkynner av det fantastiske budskapet som ligger i evangeliet. Mange av dem vi leser om i Bibelen hadde talegaver som førte mennesker til tro og omvendelse. Da Peter talte på pinsedagen fikk han samme respons som Døperen Johannes fikk på sin forkynnelse: …og Paulus klarte å vekke interessen slik at mennesker uttalte: «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» (Apg 17:32). Vi trenger flere slike talere!

Ingen kommentarer: