tirsdag 8. juni 2010

En skikkelig fest

At ”hensikten helliger middelet” er en sannhet med modifikasjoner. Den gode hensikt har vært misbrukt som legitimering av uakseptable handlinger mange ganger gjennom historien. Likevel – det kan være nyttig å se etter en hensikt før vi fordømmer en konkret handling. Det var noen som glemte det og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem:
    «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
    Luk 5:29–32
Dersom vi i dag bare holder oss sammen med ”de friske” burde vi kanskje spørre om hvor det er blitt av hensikten. Jeg fryder meg når jeg ser noen som går utenfor boksen – særlig når jeg oppdager at de gjør det med en hensikt!

Ingen kommentarer: