lørdag 15. mai 2010

Syng, syng, syng!

Jeg har aldri hatt god sangstemme, men jeg setter pris på å synge. Liker å delta i god forsamlingssang, og hengir meg gjerne i lovsang. Det har vært interessant å legge merke til at Den norske kirke har tatt i bruk både danseband og populærmusikk i sine radiogudstjenester denne våren. Dersom det kan bidra til å vekke menneskers interesse for å engasjere seg i gudstjenestelivet er det flott.

Jeg respekterer andre trosamfunns rett til å finne sin måte å uttrykke troen på. Hos de aller fleste finner jeg også tilknytningspunkter slik at jeg kan delta i deres ”form”. Likevel undres jeg over at noen ikke bruker sang og musikk i det hele tatt, noen bruker bare sang, men tillater ikke musikk – og noen forbyr klapping *. Jeg lurer på hvilket bibelsk belegg de har for slike restriksjoner. Dagens bibelord åpner for å bruke både sang, musikk og klapping:
    Klapp i hendene, alle folk,
    hyll nå Gud med jubelrop!
    ...Syng for Gud, ja, syng og spill,
    syng og spill for vår konge!

    Sal 47:2–10
*Se også: "Var det noen som klappet?"

Ingen kommentarer: