fredag 30. april 2010

Gowans & ?

Dersom du har bakgrunn i Frelsesarmeen er det mulig at du allerede har plassert ”Larsson” i overskriften* - men i dag vil jeg lage et annet par. Bakgrunnen er setningen:
Det er Paulus som kommer med denne anmodningen, og jeg er overbevist om at det som ville gjort Paulus sin glede fullkommen er det samme som ville gjort John Gowans sin glede fullkommen. I avsnittet beskriver Paulus Jesu sinnelag. Dersom filipperne ville vise det samme sinnelaget ville det gi apostelen ”fullkommen glede”.

Jeg har hatt æren og gleden av å tolke General John Gowans ved flere anledninger, og jeg har også vært tilhører en rekke ganger. Han er en utrolig flott forkynner, og nesten alle hans taler ender opp med ”Kristuslikhet” – han uttrykker det slik i en av sine sanger:
    Å bli lik Jesus, det håpet fyller meg
    Hver tanke, handling, ord, må vise hva jeg tror
    Å bli lik Jesus, det håpet fyller meg
    Hans Ånd vil hjelpe meg å bli lik ham.
Gowans & Paulus – det er ikke så dumt par det heller!

* John Gowans og John Larsson skrev en rekke musikaler sammen – og ble henholdsvis Frelsesarmeens 16. og 17. verdensleder (General)

1 kommentar:

Anonym sa...

Takk for fint innlegg