torsdag 29. april 2010

Fremskritt

Det er lenge siden jeg trodde det var fysisk mulig å forbedre ”persen” på 60 meter. Derfor gikk jeg over til lengre løp. Over en lang periode ble jeg stimulert av å se fremskritt på tida jeg brukte på ei mil, men etter hvert gikk det også saktere. Nå er jeg fornøyd fordi jeg fortsatt kan ta en løpetur og kjenne gleden ved det.

Er det områder hvor ”fremskritt” ikke begrenses av ”forgjengelighetens lover”?
    Like fullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt.
    1 Tess 4:9–12
Etter å ha berømmet leserne for ”søskenkjærligheten” kommer Paulus med denne oppfordringen til menigheten i Tessaloniki. Kjærligheten er uforgjengelig. Det samme er troen og håpet. Der har jeg et utviklingspotensial så lenge jeg lever – en veldig stimulerende tanke!

Ingen kommentarer: