fredag 2. april 2010

Forfatterens signatur

Jeg har ingen bøker signert av Henrik Ibsen. Autografen er tatt med som illustrasjon. Selv om jeg er veldig interessert i bøker, har jeg ikke vært spesielt opptatt av å få signerte eksemplarer, men noen er det blitt.

Når jeg lytter til musikk leter jeg etter komponistens ”signatur” i verket og slik kan jeg også jakte på forfatterens signatur i teksten. Det er også spennende når jeg leser Bibelens bøker. En slik signatur kan f. eks. være en bemerkning som ikke er interessant for hendelsesforløpet. Påskeberetningen slik den er gjengitt av Markus har en slik ”signatur”:
    En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, men han gjorde seg fri fra linkledet og flyktet naken bort.
    Mark 14:51-52
Denne lille bemerkningen er egentlig bare interessant for den unge mannen, og jeg tror det var Johannes Markus. Tenk å få skrive seg selv inn i denne dramatiske beretningen. ”Så nær var jeg!”

Jeg er glad for at jeg også har "skrevet meg inn" i det som skjedde på langfredag. Da Jesus døde for alle, var jeg inkludert. ”Så nær var jeg!” og så nært er dagens budskap.

Ingen kommentarer: