lørdag 24. april 2010

Det blomstrer i tørr jord!

Sist søndag var Magna og jeg i Uppsala. Da jeg forberedte meg for å gå til det første møtet talte Gud til meg om at gamle vekkelsesbrønner måtte graves opp på nytt. Jeg forsto at det var profetisk og at han nok ønsket at dette skulle fram, men jeg syntes at det var litt for ”generelt”.

Da møtet startet så jeg et bilde. Jeg trodde først at det var steiner som lå ved siden av hverandre, det liknet på bruddheller, men da bildet ble tydeligere så jeg at steinene forsvant og at mønsteret som jeg trodde kom fra steinheller var sprekker i uttørket jord. Da skjønte jeg at bildene hadde sammenheng med å grave opp de gamle brønnene. Under talen begynte jeg å bære fram profetien.
Mens jeg står der ser jeg at vannet fra vekkelsesbrønnene blir ført ut over det tørre landet. Opp fra sprekkene i den tørre jorden kommer det vakre blomster – veldig eksotiske blomster – mange av dem fremmede i Skandinavia. Jeg merket bekreftelsen i forsamlingen mens jeg formidlet dette.

Etter møtet snakket flere om menighetens satsing i en bydel som heter ”Stenhagen” og om at det hadde vært hardt i oppstarten, men at det nå har begynt å åpne seg. Bydelen er full av ”eksotiske” innvandrere. For ikke lenge siden var det en i menigheten som hadde båret fram en profeti om eksotiske blomster. Ganske sterkt å få være med på sånt. Gud er suveren og jeg tørster etter mer:
  Gud, du er min Gud, som jeg søker.
  Min sjel tørster etter deg,
  mitt legeme stunder etter deg
  i det øde, tørre, vannløse land.
  Så skuer jeg deg i helligdommen
  og ser din makt og herlighet.
  For din miskunn er bedre enn livet.
  Mine lepper skal synge din pris.
  Så vil jeg love deg hele livet

  Salme 63:1-12

Måtte Han la det spire fram noe nytt i Uppsala og Stenhagen!

3 kommentarer:

Karin Eriksson sa...

Tack Jostein för att skrev om detta!
Det var så starkt att få höra denna profetian. I många år har jag burit på löften från Gud om att vi ska få arbeta i Stenhagen. Jag har burit fram det till kåren och det har bekräftats av andra. Ibland har det dock känts så motigt att jag har ifrågasatt om vi verkligen förstått Guds ord på rätt sätt. Nu kom åter en stark bekräftelse!! Tack för det vi behövde den! Nu kan vi gå vidare med framtidstro på att människor i Stenhagen ska få lära känna Jesus!

Torunn sa...

Fantastisk hvordan Gud virker også i dag!

Lotta sa...

Och det vill jag som Stenhagenbo vara med om!
Vi fortsätter att be för vår stadsdel!
Tänk att få tillhöra Guds familj och att allas gåvor kommer till uppmuntran och bekräftelse! Det är så stort!
Lotta i Stenhagen