mandag 8. mars 2010

Gjeldsbrev

Jeg har alltid vært forsiktig med å stifte gjeld som vil gjøre det vanskelig å bryte opp på kort varsel. For meg har det vært et viktig prinsipp. Likevel har det blitt noen lån opp gjennom årene. Derfor har jeg noen ganger opplevd den deilige følelsen når et lån er nedbetalt og gjeldsbrevet har kommet tilbake med det nødvendige stempelet fra banken.
Det var nesten som å få ”svømmeknappen” som barn:
”Jeg var på dypt vann og jeg druknet ikke!”.

Dette gir meg den samme følelsen:
    Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.
    Kol 2:13–15
Herlig!

Ingen kommentarer: