søndag 7. mars 2010

Farlig krøssklepp?

Det begynner å bli noen år siden Ketil Mosleth (Bård Tufte Johansen) opptrådte som vaktbikkje med ”farlige krøssklepp” i ”På plakaten”.

Tekstene som settes sammen for søndagene i kirkeåret hentes vanligvis fra gamle testamentet, evangeliene og brevene og tematisk henger de sammen. Dagens evangelietekst handler om demoni (Luk 4:31-37). Lektieteksten handler om å frigjøres fra fienden (2 Sam 22:1-7), mens epistelteksten handler om ”tornen i kjødet” som Paulus gjerne skulle vært kvitt (2 Kor 12:7-10).

Det virker opplagt at fellestematikken her er ”frigjøring fra en fiende”. Farlig ”krøssklepp” blir det først dersom dette leder oss til å tenke at den udefinerte tornen til Paulus er en demon eller til demonisering av motparten i en konflikt. Særlig det siste kan være en farlig tendens enten vi snakker om interne konflikter i en menighet eller internasjonale konflikter.
Gud, gjør meg våken så jeg klarer å skille hva som hører til hvor!

Ingen kommentarer: