onsdag 20. januar 2010

Undervisning

Jeg tar ofte en ransaking av om det jeg holder på med er viktig og riktig i forhold til det kall til oppdrag som Gud har gitt meg. Da er det en oppmuntring å lese dagens bibelord:
Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.
Kol 3:14–17

Med det ansvaret jeg har for Frelsesarmeens ressurssenter Jeløy og den nye Medarbeiderskolen er det godt å bli minnet om at Gud gjennom sitt ord oppfordrer til styrking av denne viktige siden av å bygge Guds rike.
Jeg tar ordet med meg denne dagen og i dagene som ligger foran.

Ingen kommentarer: