tirsdag 12. januar 2010

Hva skal jeg gjøre?

Jeg har lurt på det mange ganger i livet, og det dukker stadig opp. Det er godt å få råd. Noen ganger er det en hjelp bare å snakke om en situasjon, og så står løsningen der og jeg lurer på hvorfor jeg ikke så det med en gang. Andre ganger kan jeg ha handlet og så i ettertid konkludert: Jeg burde ha tenkt meg om før jeg handlet.

Moses hadde ført folket ut av Egypt. De hadde opplevd at Gud hadde hjulpet dem på en overnaturlig måte. Likevel kan det virke som veien var kort til fortvilelse, og frustrasjonen gikk ut over lederen. Denne gang er det vann de mangler. Og Moses går til Gud og søker råd: Han visste hvor han skulle gå med sine spørsmål, og han fikk et svar som han lydig handlet etter.


Denne uka er det ”Bønn for Oslo” . Mange mennesker søker Herren med spørsmål og bønner. Vi ber for byen vår. Vi undrer hva vi skal gjøre for at byen skal bli et enda bedre sted og en by hvor det er lett å bli frelst.

Ingen kommentarer: