mandag 11. januar 2010

Hvor kommer de fra?

Et besøkende hornorkester i Stavanger utløste spekulasjoner blant juniorsoldatene. En erklærte stolt at han hadde fortalt storebroren: ”Enten så komme di fra Drammen eller så e' di fra England!” Vi har holdt ”møje løje” med den kommentaren – men den har en logisk forklaring. På slutten av 60-tallet da dette skjedde hadde Drammen hornorkester flotte uniformer som var litt spesielle – det hadde gjestene fra England også.

De hadde spesielle "uniformer" den store flokken som Johannes så også, og Herren spurte:
  «Disse som er kledd i hvite kapper,
  hvem er de, og hvor kommer de fra?»

  Johannes tok ikke sjansen på å svare, og fikk forklaringen:
  «Dette er de som kommer ut av den store trengsel,
  de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.»

  Åp 7:13–17
Det er ikke så spennende hvor de kommer fra geografisk, men hvor de har vært for å komme dit de nå har kommet. De kommer fra ”Golgata”. Der har jeg også vært!

Der hadde sikkert også medlemmene av dette orkesteret vært:

Bildet er av stabsmusikken fra ca.1912

Ingen kommentarer: