onsdag 13. januar 2010

Kjøp

Kjøp = avtale som går ut på at den ene part (selgeren) forplikter seg til å overdra en ting eller en rettighet til den annen part (kjøperen) mot vederlag i penger. Skal vederlaget ytes i andre gjenstander, taler man om bytte; historisk har kjøp utviklet seg fra dette. (Definisjon SNL).

I dagens bibeltekst står det:
  Hør, alle som tørster, kom hit og få vann!
  Kom, dere som ikke har penger!
  Kjøp korn, så dere kan spise,
  ja, kom og kjøp uten penger,
  uten betaling vin og melk!

  Jes 55:1-3
Det er fint at det ikke er nødvendig med penger, men det er fortsatt snakk om et kjøp. Dersom jeg skal bruke SNLs definisjon blir det da snakk om et bytte, men vederlaget er ikke definert i ”avtaleteksten”. Om jeg fortsetter å bruke juridiske termer, bestemmes vederlaget ut fra presidens.
I bibelsk sammenheng er ”vederlaget” i en avtale med Gud at mennesket gir seg selv. Med tanke på at Gud har gitt seg selv til meg i Kristus, er det mye å vinne på at jeg gir meg selv til ham – også det i Kristus. Da kommer det jeg trenger å ”spise og drikke” som bonus.

Refleksjon over samme avsnitt:
Skeptisk?

Ingen kommentarer: