fredag 11. desember 2009

Lønn, liv og lære

Jeg hadde stor sans for Bellonas Frederic Hauge, men jeg sliter når ”idealisten” hever en lønn på 1,2 millioner. Naturen tåler ikke at mennesker har for høy lønn. Derfor undermineres Bellonas budskap av meldingen om lønnen.

Det var sterk kost å bo i Moldova og få nyheter om lønnsforhandlingene i Norge. ”Tilbudet om 30.000 kroner i lønnsøkning er en hån” sa fagforeningslederen. Uttalelsen var en hån mot de fleste mennesker i verden, og vi håpte at det ikke var moldovere som fikk med seg nyhetene om de norske lønnsforhandlingene.
Kanskje vi trenger en ny ”døper” som roper ”Ormeyngel!” – Soldatene som følte seg truffet spurte hva de skulle gjøre. Rådet fra Johannes døperen var enkelt: Ja, tenk om vi klarte det!

Se også:
Hva skal vi gjøre?

Ingen kommentarer: