lørdag 5. desember 2009

En glad søkende

”Jeg er en søkende!” Bekjennelsen kommer ofte fra mennesker som ikke føler at de har tro nok til å si at de er kristne. Jeg har tro nok – ikke fordi troen er en prestasjon, men fordi det er en gave jeg hviler i. Derfor kan jeg også bekjenne at jeg er en kristen, men jeg kommer aldri til å slutte med å være søkende. Hva er vel egentlig et sterkere bevis på tro enn akkurat det?
    la alle som søker deg,
    fryde og glede seg i deg!
    La dem som elsker din frelse,
    alltid få si: «Stor er Gud!»

    Salme 70

Det ligger en glede i å søke. Det kan minne om å ha en hobby hvor man samler på et eller annet. Spenningen man kjenner når man er ferd med å få tak i en ny ”sjeldenhet” gir glede. Petter Schjerven har presentert mennesker som har formidlet en slik glede gjennom "Tingenes tilstand".

...som samler har jeg kjent meg igjen. Den viktigste samlingen samler jeg i himmelen. Store Gud, la meg alltid beholde spenningen og gleden over å søke deg!

Ingen kommentarer: