onsdag 18. november 2009

Gudsfrykt

Jeg har hatt mange samtaler med mennesker om begrepet ”Gudsfrykt”. Problemstillingen er enkel: Frykter et barn en god og kjærlig forelder?
Til det siste vil jeg svare ”Ja”, men frykten er ikke knyttet til en redsel for å bli straffet for ulydighet, men til ønsket om ikke å være årsak til skuffelse eller svik.
I gammeltestamentlig tradisjon var nok frykten sterkt knyttet til dommen (slik som i dagens vers), men etter at nåden ble åpenbart sammen med sannhet da Gud ble menneske, er Paulus sin oppfrodring: ”Prøv hva som er til glede for Herren! (Ef. 5:10) en god beskrivelse av min forståelse av Gudsfrykt.
    Til sist kan det hele samles i dette:
    Frykt Gud, og hold hans bud!
    Det bør alle mennesker gjøre.

    Fork 12:13-14

Ingen kommentarer: