tirsdag 17. november 2009

Arv og miljø!

De som kjenner meg vet at jeg er gift med Magna. De som kjenner Magna vet at hun er enegget tvilling. Illustrasjonsbildet har jeg henta fra profilalbumet hennes på facebook. I høst fikk hun enda en gang brev fra universitetet. I tre tiår har hun deltatt i en norsk undersøkelse som nå skal gjøres tilgjengelig også for internasjonale forskere. Fordi de kan fortelle oss noe om arvelige og miljøbetingede faktorer, er eneggede tvillinger interessante. (NB - min fascinasjon av en enegget tvilling er av en helt annen karakter!)

Alt som har med arv å gjøre kan vi på en måte fraskrive oss ansvaret for. Det ligger i ”genene” sa frelsessoldatene i sigøynerkorpset i Romania da de ble konfrontert med ting som forsvant fra lokalet. Tanken om ”arvesynd” er også problematisk dersom det fører til at vi ikke tar ansvar for egne liv.

Som Vårherres talerør adresserer Esekiel problemet:
    Men så kan det hende at han får en sønn som ser alle syndene faren har gjort, og tar skrekk av det, så han ikke gjør det samme…. men lever etter mine lover og følger mine forskrifter. Han skal ikke dø fordi hans far har syndet. Nei, han skal sannelig leve.
    Esek 18:14-18
Jeg høster både positive og negative frukter av arv. Det kan jeg ikke velge bort, men jeg har ansvar for eget liv.
Er det f. eks. snakk om arvelige sykdommer som kan begrenses ved sunn livsstil – er valget mitt. Er det sosiale problemer som rir slekten som en mare, kan jeg oppsøke miljø som fungerer positivt og som kan bryte deprivasjonssyndromet. Esekiel taler håp og alt som bringer håp er jeg for!

Ingen kommentarer: