torsdag 15. oktober 2009

Regnbuen

Selv om det å se en regnbue ikke er en sjelden opplevelse, synes jeg det er vakkert og fascinerende hver gang. Tanken på hva den symboliserer ligger også høyt oppe i bevisstheten. Et tegn på pakten mellom skaperen og ”alt liv”:
    Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt liv som finnes på jorden.»
    1 Mos 9:8-17
For noen år siden snakket vi i kristne sammenheng om å ”vinne regnbuen tilbake”. Det kan virke som et paradoks. Et tegn som gjelder ”alt liv” er det ingen som kan ta patent på. Det vi ønsket å vinne tilbake var den bakenforliggende undring over mysteriet. Jeg er glad for at mysteriet og undringen er på vei tilbake i kristen sammenheng – til og med bibelselskapets nyeste oversettelse bruker "mysterium" i stedet for å oversette det med ”hemmelighet”. Selv om fysikken kan forklare regnbuen som fenomen, representerer den likevel et av livets mysterium: Relasjonen mellom Livgiveren og livet. - Jeg fryder meg over evnen til å undres over det.

Ingen kommentarer: