onsdag 14. oktober 2009

Ettermæle

Jeg har levd et liv fullt av geografiske oppbrudd. Derfor er ikke ”ettermæle” noe som bare hører framtiden til. Et menneske som har en rolle som offiser, prest, politiker eller annen offentlig stilling vil ved overgangen til nye oppgaver etterlate noe som andre kommer til å snakke om. Noen ganger vil et ettermæle være ”unisont”, andre ganger kan det være veldig stor avstand mellom de bilder som tegnes. Da er det sannsynlig at det korrekte bilde er omtrent på ”midten”.

Vi vet ikke mye om Enok, men det står at han vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg. (1 Mos 5:24). I dagens tekst står det:
    Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud.
    Hebr 11:1–6
Jeg kan ikke tenke meg et flottere ettermæle – og for Enok har det stått i flere tusen år! Men han la grunnlaget for et slikt vitnebyrd ”før” han ble rykket bort. Det er nå jeg lever. I dag kan jeg være til glede for Gud!

Ingen kommentarer: