tirsdag 13. oktober 2009

Et sterkt team

Jeg liker godt å jobbe alene, men trives også godt i team. Særlig dersom den rette ”teamfølelsen” oppstår. Med det mener jeg en reell opplevelse av at oppdraget er noe vi fullfører sammen. Det er ikke et oppdrag som utføres for en person som er i eller står utenfor teamet, men et oppdrag alle i teamet er eiere av. Derfor prøver jeg hele tiden å fokusere på at jeg ikke utfører et oppdrag for Gud, men sammen med ham. Det er hans oppdrag og han har gjort det til mitt oppdrag. Da blir det vårt.

Er det bibelsk å tenke slik? Jesus sier:
    Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.
    Joh 9:1–7, 35–38
Jesus sier ”vi” og inkluderer disiplene. I og med at han også er ”ett” med Ham som sender ut åpner dagens tekst for denne måten å tenke ”team” på. Jeg jobber i verdens sterkeste team!

Ingen kommentarer: