mandag 12. oktober 2009

Målrettet oppdrag!

I det aller meste jeg holder på med er jeg opptatt av hensikten. Av og til tenker jeg at jeg er overdrevent ”nytteorientert”. Dersom en handlig ikke er målrettet oppleves den som bortkastet eller meningsløs. Derfor liker jeg et klart mandat for et oppdrag. Først da vet jeg om jeg oppnår det resultatet som er ønsket.

Paulus gir Timoteus et oppdrag, og formulerer hensikten slik:
    målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro.
    1 Tim 1:1-7
Det er ingen overraskelse at Paulus setter slike mål. For ham er kjærlighetens vei den beste. En slik kjærlighet vil bare oppfattes som ekte dersom den kommer fra et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Om et slikt mål nås blir det sprengkraft for Guds rike.

Ingen kommentarer: