lørdag 3. oktober 2009

Mat i mange former

Det er viktig med mat, og da tenker jeg ikke bare på ernæring. I vår familie har fridager ofte betydd laaang frokostsamling rundt bordet. Fellesskap er også ”mat” – og ofte hører det med ”åndelig føde”. Jesus så bordfellesskapet som en viktig arena både for sin egen del og for dem han ”sendte ut”. Oppfordringen lød:
”Spis og drikk det de byr dere!”
(Luk. 10:7)

...og Paulus fortsetter i samme spor:
    Hvis en ikke-troende inviterer dere, og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som blir satt fram, uten spørsmål.
    1 Kor 10:23–31
Det kan hende at det settes fram noe som man egentlig skal holde seg borte fra. "Spis!", sier Paulus, og jeg tror han mener at det man ikke vet har man ikke vondt av.
Det skjer noe med oss når vi er sammen om å dele noe. Det har hendt at min vert likte så godt at jeg verdsatte maten at restene ble pakket inn og sendt med oss da vi dro hjem. I fattige land tenkte jeg: ”De trenger maten bedre selv!”, men samtidig var det sikkert en velsignelse å få gi noe og gjøre noe godt. Det er en viktig del av gjensidigheten i et fellesskap.

Ingen kommentarer: