søndag 27. september 2009

"Lost in translation"

”The Wright brothers”, sa taleren. “De rette brødrene”, sa jeg, og skjønte at jeg hadde gått på en tabbe da han fortsatte å snakke om fly.
De som kjenner meg vet at jeg fra tid til annen er den norske stemmen til fremmedspråklige predikanter. Veldig ofte skjer dette uten at det har foregått samtale på forhånd eller at jeg har mottatt manus. Mange utsagn kan faktisk tolkes på mer enn en måte avhengig av hvilken retning predikanten har tenkt seg. Da er det frustrerende å velge den retningen han ikke går. Det hender en tolk prøver å unngå slike feil – også underveis i en tale: En kollega som skulle tolke til spansk fikk under en tale en illustrasjon om en offiser. Raskt henvendte han seg til taleren og hvisket ”mann eller kvinne?” (det er viktig for riktig valg av bøyning). Rasende hvisket taleren tilbake: ”det har du ingenting med!”

Det kan være tøft å være tolk – og vi er det alle sammen. Daglig befinner vi oss i situasjoner der vi må tolke budskap. I sitt evangelium benytter Johannes nesten uten unntak beretninger der menneskene misforstår Jesus. Nikodemus lurer på om han må inn igjen i mors liv for å bli født på ny. Den samaritanske kvinne vil ha det levende vann slik at hun slipper å gå til brønnen for å hente vann. Når Jesus sier at han har mat å spise som disiplene ikke vet om, tror de at andre har brakt ham mat. Dette er bare noen få eksempler. I beretningen om Lasarus sier Jesus til Marta: ”Din bror skal stå opp!” Hun tolker det umiddelbart og responderer: «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag»(1). Det er riktig, men det var ikke det Jesus mente i dette tilfellet. Lasarus skulle stå opp igjen også her i tiden.

”Hva med et lite forskudd?” spurte gutten som hadde gjort en tjeneste og blitt avspist med ”Lønnen får du i himmelen!”. Det er ikke feil å tro at det blir bra etter ”den siste dag”, men tenk om jeg tolker feil slik at jeg går glipp av forskuddene. Det hadde vært dumt å miste slike poeng!
-------------------------------------
(1) Johannes 11:17-44
Publisert i "Krigsropet" nr. 40 2009

Ingen kommentarer: