lørdag 26. september 2009

Det eneste gyldige svaret!

Jeg er veldig fascinert av det faktum at Gud stiller mennesker spørsmål – enten det er i Det gamle testamentet eller som mennesket Jesus. Da Esekiel befant seg i en dal med døde ben og fikk spørsmålet «Menneske, kan disse ben bli levende igjen?» gir han det eneste svaret som et menneske kan gi: Da Jesus spurte Peter om han elsket ham, skjønte Peter at han måtte ty til det samme svaret. Han hadde lært av tidligere feil. Når Gud likevel spør, er det for at vi skal bekjenne og bekrefte svaret. For Esekiel kom bekjennelsen ved at han var lydig og profeterte, og bekreftelsen kom som et resultat av hans ord. Det er håp til og med for døde ben, men da må vi bekrefte den muligheten når Gud ber oss om det.
The Delta Rhythm Boys synger
"Dry Bones"

Ingen kommentarer: