lørdag 12. september 2009

En spesiell tilbedelse

…du føler deg ikke ”høy i hatten” om du har gjort noe som fortjener beskrivelsen: ”Gått på trynet”. Sannsynligvis føler du deg ydmyket overfor dine omgivelser. Ydmykhet er nøkkelordet for følgende hendelse:
  Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa:
  Amen.
  All lov og pris og visdom,
  takk og ære, makt og velde
  tilhører vår Gud i all evighet.
  Amen.

  Åp 7:9–12

Jeg har hatt noen slike møter med Den hellige. Jeg føler meg ikke ydmyket, men ydmyk og det å kaste seg ned med ansiktet mot jorden har vært det eneste ”naturlige” å gjøre. Da betyr omgivelsene ingenting. Gud er alt.

Ingen kommentarer: