fredag 5. juni 2009

Nettopp derfor!

”Derfor” er et fantastisk ord når det refererer til noe konkret, men kan være et farlig ord når det blir stående alene. I en dialog mellom to parter som innbyrdes står i en ulik maktrelasjon kan den underordnedes ”hvorfor” uten videre stanses med et ”derfor”.
Det er da det kan bli feil.
Jesu siste ord, ”Misjonsbefalingen”, (Matteus 28:16-20) inneholder ”derfor”. At jeg er underordnet ham baserer seg på frivillighet. I tillegg refererer ordet til noe som i troens verden er konkret både i fortid og framtid. Det peker tilbake på at Jesus har fått all makt i himmelen og på jorden. Det peker fram mot en befaling og et løfte:

Befalingen er å gjøre mennesker til disipler – hvorfor?
Fordi han har fått all makt i himmelen og på jorden.

Løftet er at han er med oss alle dager inntil verdens ende – hvorfor?
Fordi han har fått all makt i himmelen og på jorden.

”Nettopp derfor” ønsker jeg å ta begge deler på alvor!

Ingen kommentarer: