lørdag 9. mai 2009

Jeg har aldri vært hund

Derfor kan det være vanskelig å forstå hva det vil si å ha en ”herre”. Nå vil sikkert hunden som snur seg og betrakter ”herren” som rydder opp etter den med en liten svart pose mene at rollene er snudd på hodet – men likevel. Kanskje trellen forsto hva det ville si å ha en ”herre”, eller husmennene som trellet for storbonden? Jeg har uansett en formening om hva det innebærer å si ”Jesus er herre!” – Paulus sier noe om dette:

Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.
Dagens bibelord: 1. Kor. 12:1-3

Det er nok mulig å si det, men å mene det med alt det innebærer er bare mulig i Den hellige ånd. Det ligger en underkastelse i en slik uttalelse som er umulig for den menneskelige natur. Den naturen er opprørsk. Men - når et troende menneske blir døpt – det vil si: Ser seg død med Kristus og oppreist av Ånden til et nytt liv, er det en ny skapning. Det er denne nye skapningen som lever det nye livet som kan si, og mene: ”Jesus er Herre!”. Det innebærer at jeg er blitt hans trell. Men jeg har en Herre som også rydder opp etter meg, og i sum gir dette en fantastisk frihet. Uforståelig?
Ja, men det oppleves slik!

Ingen kommentarer: