lørdag 4. april 2009

En god sirkel

Som en oppfølger til gårsdagens tanke inneholder dagens tekst (Åp. 1:4-8) setningen: ”Jesus Kristus …har gjort oss…til prester for Gud.”
For en del år siden havnet jeg i en debatt med biskop Per Lønning i Bergens Tidende. Diskusjonen hadde sitt utgangspunkt i bruken av ”uvigslede gravferdskapeller”. Jeg hadde vært forrettende prest i et slikt ved flere anledninger. Biskopen stilte spørsmål ved at begrepet ”prest” ble brukt om en som ikke var ordinert, og jeg måtte ta til motmæle både fordi ”prest” ikke er en beskyttet tittel, fordi bibelen taler om det allmenne presteskap og fordi jeg faktisk hadde (og har) jordfestelsesrett.
Johannes sier i avsnittet helt klart at Jesus har gjort oss til prester. Det er en naturlig følge av at vi er frelst. Målet er at vi skal bli disipler og prester for Gud. Sier jeg ja til frelsen, sier jeg ja til rollen som en som formidler kontakt mellom et menneske og Gud slik at det kan bli frelst, og gjort til disippel og prest slik at det kan formidle kontakt mellom et menneske og Gud slik at ……. Dette er ”den gode sirkel” og det trenges prester for å få det til å gå rundt.

1 kommentar:

Anonym sa...

helt enig Jostein, vi er alle hellige prester for Gud.
Johanna