tirsdag 27. juli 2004

SEKULARISERING

GUDS "VERDSLIGE" PLAN FOR DET HELLIGE, OG HANS HELLIGE PLAN FOR DET "VERDSLIGE"

Ordet "Sekularisering" har sin opprinnelse i middelalderen og beskrev det som skjedde da den verdslige makt overtok eiendom som tilhørte kirken. I et økonomisk maktperspektiv betydde det at den verdslige makt økte mens den geistlige avtok. Kirken som institusjon oppfattet dette som en trussel.

Gud startet sekulariseringen: 1. Mos. 1:28-31 

...som skapt av Gud får verden lov til å være verden.

Blir det da vitenskap kontra kristendom?

Ikke nødvendigvis – men det hellige må bli en del av denne verden:

Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss…Joh. 1:14
…en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere! Matt. 11:19
Gud… gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. 1. Tim. 6:17b

"Når det hellige blir verdslig, har du startet en misjon. 

Det er Jesus som kommer til Betlehem"
Robert H. Schuller

Når det hellige oppgir sin hellige posisjon og trer inn i folks hverdag, blir det som et frø
som faller i jorden og dør, for så å spire og bære frukt – jfr. Joh. 12:24
Dietrich Bonhoeffer:
...taler om en "religionsløs kristendom". Med det mener han ikke å tømme kristendommen for innhold, å tolke tilværelsen uten Gud, men å tale om Gud på en måte som brakte ham tilbake til den virkelighet han var blitt hjemløs i.

"Når man vil tale "ikke-religiøst" om Gud, da må man tale slik om ham at ikke verdens gudløshet blir dekket over på noen måte, men tvert om nettopp blir avdekket, og slik at det faller et overraskende lys over verden. Den myndige verden er mer gudløs enn den umyndige verden, og kanskje nettopp derfor nærmere Gud."
Bonhoeffer: "Motstand og hengivelse" s. 209)

Hva vil det si at mennesket (og med mennesket - verden) er blitt myndig?
Det har klart å mestre alt, bare ikke seg selv.

Hvordan kan jeg formidle det Gud har gitt meg til dagens mennesker?
På samme måte som Gud selv formidler seg til verden:

1 - inkarnasjon (”verdsliggjøring”)
Gal. 2:20 I inkarnasjonen blir det hellige verdslig.

2 - oppstandelse
I oppstandelsen ser vi muligheten av at det verdslige kan bli hellig:

Fil. 3:21b Gjennom oppstandelsen skjer en forvandling med:
"Jeg-jeg" - mennesker og "Jeg-det" - mennesker.
De blir: ”JEG-DU" - MENNESKER!

Men hvordan er dette mulig?
Igjen må vi se hvordan det var mulig for Gud å komme fra inkarnasjon til oppstandelse - nemlig ved:

3 - korsfestelse
Jfr. Rom. 6:8-11

Til ettertanke:
Fil. 4:19 - HVA HAR GUD GITT?
Hva er det "verdslige" som må "helliges" og hva er det "hellige" som må bli "verdslig"?
Jfr. Liknelsen om "Talentene" Matt. 25:14ff. ----------------------------------------
Stikkordene har vært brukt i forkynnelse, men har også vært tema for en bibelhelg på Jeløy på 90-tallet.

Ingen kommentarer: