søndag 4. juli 2004

Når Gud spør

Vi hører ofte om mennesker som stiller Gud spørsmål - og av og til stiller vi spørsmål om vi synes vi har god grunn til å stille. Men også Gud kan stille spørsmål, og jeg tror han gjør det i dag

1. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? (Apgj. 9:4)
Her stiller Gud Saul, han som ble hetende Paulus - til ansvar for sine handlinger. Det hender Gud gjør det dramatisk som her, men også i dag taler han til mennesker og spør: 
Hvorfor tar du ikke imot min frelse?

2. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? (Jes. 6:8)
Jesaja ser synet av Gud og får et helt spesielt kall. Hans respons er: "Se, her er jeg, send meg!"

Han stiller fortsatt slike spørsmål. 
Er det dette du hører?

3. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? (Matt. 20:32)
Jesus sier dette ved flere anledninger. Det er med andre ord ikke alltid et spørsmål om hva vi kan gjøre for ham, men hva vi gir ham lov til å gjøre i våre liv. 
Hva vil du at han skal gjøre for deg i dag?

4. Hvem sier dere at jeg er? (Mark. 8:29)
Jesus ønsket en bekjennelse fra sine medvandrere. Det gjør han i dag også. 
Hvem sier du at Jesus er?

5.Hva er det du har i hånden, Moses? (2. Mos. 4:2)
Det var staven Moses støttet seg til. Da han overlot den til Gud ble den forvandlet til et redskap som kunne gjøre mirakler. Det kan være Gud spør om noe som i vår makt kun forblir noe hverdagslig, men som overlatt til Gud kan utføre under. 
Hva er det du har i din hånd som Gud kan bruke i sin gjerning?

6. Kan disse ben bli levende igjen? (Esek. 37:3)
Esekiel fikk dette spørsmålet da han så utover en dal full av skjeletter. Dalen symboliserte det jødiske folks åndelige død. Gud ser på Norge. Han ser at det er mange "døde ben i dalen" - mennesker som engang var levende i sin tro, men hvor Gudslivet har dødd. Kan disse ben bli levende? 
Er det liv i deg? Tror du at Gud kan gjøre noe i land og folk?

Lista med spørsmål kunne vært mye lenger. 
Hvilke spørsmål stiller Gud til deg og hva svarer du?



Ingen kommentarer: