torsdag 1. mai 2003

Hvorfor akkurat slik?

Jeg trenger motivasjon for det arbeidet jeg utfører i Guds rike, og jeg tror ikke at jeg er alene om det. Hva som virker motiverende kan variere fra person til person, men en av de viktigste faktorene for meg er ”hensikt”. Jeg må vite hvorfor det er viktig at noe blir gjennomført.

Trenerne for landslaget i fotball har fått en del kritikk når de har sagt at vi ”spilte bra” selv om vi tapte, eller motsatt – vi spilte en dårlig kamp selv om vi vant. Vi vet jo at det resultatet som er det viktigste i en fotballkamp – derfor kan uttalelsene virke ”underlige”. Små marginer kan avgjøre en fotballkamp, men trenerens filosofi er at målrettet og hensiktsstyrt spill i det lange løp vil gi bedre resultater enn tilfeldig spill. Soloprestasjoner er nødvendige, men må ha sin plass innenfor rammen av en helhetlig tenkning.

Selv med en begrenset fotballinteresse, ser jeg klare paralleller til menighetsarbeid. Det er gledelig at vi ”vinner noen kamper” i Templet, og det er enda større glede når dette er et resultat av målrettet arbeid. Selvfølgelig kan det være spennende ”å skyte med ei hagle i lufta” – vi ser ut som ”jegere”, det ser ut som vi gjør noe meningsfylt og det kan faktisk også være at det detter ned en tilfeldig forbipasserende ”fugl” – men i det ”lange løp” må det være mer hensiktsmessige måter å jakte på.

Derfor er det en hensikt med å preke en ”serie” på søndagsformiddagene. Det er en hensikt med fokus på ”livsnære grupper”. Det er ikke et ønske om å kaste seg på en ”motebølge” som gjør at vi vil satse på en ny 24/7 bønneuke eller ”Alpha-kurs” til høsten. Det er heller ikke tilfeldigheter som gjør at vi ser på mulighetene for ny virksomhet i byutviklingsområder i Oslo. Hvis vi gjør dette , og vet hvorfor vi gjør det, kan det godt være at vi ”spiller godt” selv om resultatene først viser seg på lang sikt.

Publisert i Tempelnytt nr. 5 - 2003

Ingen kommentarer: