lørdag 20. april 2024

Kjærlighet gir håp om en bedre verden

Jeg tilbyr ikke religion som et svar på utfordringene vi står overfor i verden i dag. Religionene kriger – både internt i de forskjellige religionene og religionene imellom. Det jeg vil formidle er det Jesus kom for å gi:

Liv, og liv i overflod fordi Gud er fullkommen kjærlighet.

Det er temaet for morgendagens prekentekster, men er grunnvollen i alt som forkynnes, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt – Jesus Kristus. (1 Korinterbrev 3:11).

Den grunnvollen ble åpenbart i det fullkomne kjærlighetsoffer han gjorde da han døde på Golgata, og gjennom oppstandelsen viste han at den fullkomne kjærligheten også seirer over døden. Derfor mister vi ikke motet, for den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, er nå virksom i oss som tror (Efeserbrevet 1:18-23). Den fullkomne kjærligheten som vist på korset, er nøkkelen til en bedre verden.
__________________________
Postet på FACEBOOK

Ingen kommentarer: