lørdag 10. februar 2024

Skaperens signatur . . .

De siste par årene har jeg ‘filosofert’ ganske mye over musikkens guddommelighet. Jeg har delt tankene både med musikere og brukt noe av det som illustrasjon i små og store forsamlinger. 

Jeg tror f.eks. ikke at det er tilfeldig at det er 12 toner i en kromatisk skala, og at det er septimen (Guds tall er 7) som skaper bevegelse i musikken. Det blir alltid mange kommentarer i etterkant.

I en kort helgerefleksjon kan jeg ikke gå i dybden, men dette er noe som fortsatt jobber i meg, og jeg kommer nok til å skrive mer utfyllende om det i en eller annen form.

Egentlig får man sagt mye om det også i et lite vers, og som så ofte før synes jeg at Gowans klarer å uttrykke det jeg tenker på sin unike måte.

I dag har jeg fri, og da setter jeg meg nok til pianoet og lar de guddommelige tonene skape bevegelse i en lovprisning av ham som ga oss musikken: 

Verdig er du, vår Herre og Gud,
til å få pris og ære og makt.
For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg.

Åpenbaringen 4:11
 
– kanskje han kommer til å signere mysteriet med «vel’signelse’»?

Måtte du oppleve hans velsignelse der du er akkurat nå!

Ingen kommentarer: