lørdag 3. februar 2024

Gi det videre . . .

«Hva betyr det å bli pensjonist i Frelsesarmeen?»

Jeg fikk dette spørsmålet da jeg holdt foredrag om «Et liv i Frelsesarmeen» på Kragerø kirkeakademi for et par uker siden. «At inntekten kommer fra et annet sted!» var mitt umiddelbare svar.

Ettersom kallet mitt er å være en Jesu etterfølger hele livet, skjer pensjoneringen gjennom forfremmelse til herligheten. Samtidig er det viktig å gi oppdraget og oppgavene videre til dem som er yngre, slik Gowans beskriver i dagens vers.

Paulus trente opp yngre mennesker (inkludert kvinner som Føbe, Nymfa og ikke minst ekteparet Priskilla og Akvilas som regnes blant Paulus' viktigste medarbeidere).

Paulus kalte Timoteus «mitt ektefødte barn i troen» og skrev blant annet dette til ham: 

«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, 
skal du gi videre til pålitelige mennesker 
som er i stand til å undervise andre.» 
2 Timoteus 2:2

For meg har det alltid vært viktig å gi videre det jeg selv har mottatt slik at enhver ny generasjon kan bli kjent med Jesus i et språk og en etterfølgelse, som ikke preges av tvang og redsel for straff, men av kjærlighet og takknemlighet for nåden som gjør det mulig å leve livet i Ham helt til den endelige forfremmelsen.

Kanskje det rett og slett handler om å følge opp oss selv og dem vi er i kontakt med til enhver tid…
_______________________
Postet på FACEBOOK

Ingen kommentarer: