lørdag 27. januar 2024

Så underfullt laget . . .

Jeg er veldig opptatt av vi som tror må være trygge i vår identitet som sanne mennesker og nye skapninger i Kristus - samtidig.

Apropos identitet sier David det på sin måte:

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Salme 139:14

Mens Paulus sier det slik:

Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.
2 Korinterbrev 4:7

Og jeg har selvfølgelig også stor sans for denne refleksjonen fra Gowans.


Ingen kommentarer: