lørdag 17. februar 2024

Jesu skjønnhet i oss . . .

Med blandede følelser er jeg i Krigsropet igjen denne uka. Jeg har en stor Frelser som også virker i og gjennom mennesker i vår tid. Da liker jeg ikke å se et stort bilde av meg selv. Ja, jeg opplever at Jesus leder meg inn i gjerninger som han har lagt ferdige for at jeg skal vandre i dem - slik han gjør for alle som tror.

Jeg liker å høre om andres vandring med Jesus i hverdagen – og jeg deler mine historier som vitnesbyrd om at han kan virke gjennom skrøpelige kar også i 2024.
Verden har forandret seg. Det har ikke han!

Albert Orsborn har gitt oss mange vakre sanger. En av dem har et refreng vi fremdeles bruker:

La din skjønnhet, å, Jesus, bli sett i meg,
all den renhet og godhet som er i deg.
Kom, å, Hellige Ånd, bryt hvert hindrende bånd,
så din skjønnhet, å, Jesus, blir sett i meg.
(# 4 i FAs sangbok)

Gowans var også veldig opptatt av å bli lik Jesus – i den engelske originalen av koret som brukes over hele verden sier han at han er «besatt» av håpet om å bli lik Jesus.

Det håpet kommer også fram i denne ukas vers. Dette verset er en av de virkelige «nøttene» å formidle i norsk språkdrakt. Selv om jeg har tatt det fram med jevne mellomrom, er jeg fortsatt ikke helt fornøyd.

Likevel legger jeg det ut i dag, fordi jeg trenger å minne meg selv og alle andre om at det kun er Guds nåde som gjør at han kan bruke oss som sine representanter i en verden hvor der skjer mye ondt. Om vi noen gang trenger nåden selv, er det i møte med mennesker som gjør onde gjerninger, og det ser vi mye av i dag. Vi kan fordømme gjerningene, men ikke menneskene. Der er det en hårfin balanse.

------------------------
* Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, 
vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, 
og dette skjer ved Herrens Ånd.
2 Korinterbrev 3:18

men han svarte:
«Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»
Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.
Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak,
blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst.
For når jeg er svak, da er jeg sterk.
2 Korinterbrev 12:9-10
---------------------------
Postet på FACEBOOK 

Ingen kommentarer: