lørdag 4. mai 2019

Jeg er inkludert


Jeg skal hjem til kongress og gleder meg til det. Spesielt ser jeg fram til ‘langbordet’ som skal dekkes på Youngstorget. Et bord som er åpent for alle. Et bord hvor alle som vil kan få lov til å sette seg ned, dele maten og fellesskapet. Det er noe guddommelig med bordfellesskapet. Trygve Skaug fanget det på en vakker måte i sin korte refleksjon på skjærtorsdag (1):
Så tok han hjertet mitt
like etter måltidet
takket
velsignet hjertet og sa
dette er mitt hjerte
som skal banke og brenne
for alle dem som ikke trodde
at det var plass for dem
rundt bordet her
kom for alt er ferdig
kom det er her du hører hjemme
På en flott måte illustrerer dette enkle verset innholdet i General Peddles ‘Kall til å inkludere!’ (2). Å inkludere mennesker er en hjertesak. Vi kan ha det som slagord, vi kan forkynne det fra prekestolene våre, vi kan dekke et bord i hovedgata, men folk som føler at de er på "utsiden", gjennomskuer med en gang om det kommer fra hjertet eller ikke. I likhet med omsorgen jeg skrev om i forrige uke, har også inkludering en pris - Jesus definerte denne 'prisen' i det "nye" budet sitt:
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
Johannes 13:34b
Dagens 'Manna':  
Som Jesus har inkludert meg, skal jeg inkludere andre
------------------------------------------
(1) Jesu siste måltid: Lukas 22:7-20
(2) Et kall til å inkludere: Vi må være forbilledlige når gjelder å behandle alle mennesker med respekt og omsorg, og huske at oppdraget vårt er å møte menneskelige behov i hans navn uten diskriminering.
* Illustrasjonsfoto - gatebord i Fredrikstad 

Ingen kommentarer: