lørdag 24. november 2018

Hvorfor er jeg her?

En filosof vil si at dette er et typisk eksistensielt spørsmål, og jeg er enig, men jeg har ikke tenkt å fokusere på den eksistensielle siden av spørsmålet i dag. I Øst-Europa territoriet har vi «Framdrift» (1) som årets motto, og spørsmålet er knyttet til det faktum at jeg tjener Gud her i dag, og allerede har gjort det i noen år.

Sist helg var vi sammen med en gruppe soldater som vurderer om kallet de har fått også er et kall til å bli offiser i Frelsesarmeen. Sammen reflekterte vi over mange aspekter knyttet til kallet. I det siste møtet søndag formiddag talte jeg om den viktigste forutsetningen av alle: 
Tilgjengelighet. 
Da jeg forberedte talen, innså jeg at jeg kunne velge i et stort utvalg av bibelske tekster som understreker viktigheten av tilgjengelighet. Jeg endte opp med å bruke den korte fortellingen om Levi's kall:
Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.
Lukas 5:27-28
Jeg tror ikke at Jesus først og fremst var på utkikk etter en toller eller noen med andre spesifikke ferdigheter da han skulle sette sammen disippelflokken. Han lette etter mennesker som var tilgjengelige. Mennesker som var klare til å følge kallet. I liknelsen om arbeiderne i vingården (2) spurte ikke jordeieren om kvalifikasjoner da han gikk for å leie folk til arbeidet i vingården. Han leide dem som «til enhver tid på dagen» var tilgjengelige. Jeg tror at Gud ser etter tilgjengelige mennesker hele tiden. Bibelen forteller oss at han ikke alltid lykkes: «Jeg har lett blant dem etter en mann som kan bygge opp igjen muren og stille seg i mur-revnene for landet så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen» (3)

Da Jesus kalte Levi, var Levi tilgjengelig og tilgjengeligheten ble synlig ved at han reagerte umiddelbart på kallet ved å reise seg, forlate alt og følge Jesus.
At jeg er tilgjengelig er hovedgrunnen til at jeg er her, og jeg takker Gud for muligheten. I min hverdag i tjenesten i denne spennende delen av verden, vil jeg være tilgjengelig for Åndens ledelse «til enhver tid på dagen». Det ønsker jeg også for alle mine søsken i Herren som deler det samme oppdraget.

Dagens ‘manna’:
Her er jeg Herre - tilgjengelig!
----------------------------------------
(1) ‘Framdrift’ eller ‘Momentum’ – er bevegelsen som er forårsaket av impulsen fra Den hellige ånd.

Ingen kommentarer: